NL | EN

Privacy Policy

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe Kingsday Festival B.V. (hierna: ‘Nassau Festival’) omgaat met persoonsgegevens van gebruikers van de diensten die Nassau Festival aanbiedt. Nassau Festival acht het van groot belang dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

 

NASSAU FESTIVAL

Nassau Festival (KvK nummer: 62746006) is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, wij zijn gevestigd aan de Cruquiusweg 146 in Amsterdam.

 

Website 

Nassau Festival beheert de website van het evenement, deze duiden we in dit privacy statement aan met ‘Website’. Het gaat om de volgende Website:

www.nassaufestival.com

 

Apenkooi Events. B.V. heeft voor haar gelieerde ondernemingen, waaronder Kingsday Festival B.V., als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens, de verwerkingen van deze persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Als je vragen hebt over dit privacy statement of over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Nassau Festival, dan kun je een e-mail sturen naar info@nassaufestival.com.

 

VERZAMELING PERSOONSGEGEVENS

Nassau Festival verzamelt via haar Website, platformen en evenementen verschillende (categorieën van) persoonsgegevens. Nassau Festival verzamelt (categorieën van) persoonsgegevens, verkregen middels:

 

 • Door jou opgegeven contact- en accountgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, geboortedatum en geslacht);
 • Je IP-adres en geolocaties;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens (zoals op onze website of op social media sites geplaatste berichten) via social media database Coosto; en
 • je muzieksmaak op basis van door jou geselecteerde favoriete artiesten en/of eerder bestelde kaarten, onder meer via likes op facebook;
 • tijdens de evenementen gebruikte geautomatiseerde kassasystemen;
 • cookies via de Website;
 • camerabeelden gemaakt tijdens evenementen.

 

DOELEINDEN VOOR DE VERWERKING

Nassau Festival gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

 • ter uitvoering van haar dienstverlening op het gebied van de organisatie van evenementen en festivals; waaronder begrepen het bewaken van de veiligheid tijdens evenementen.
 • ter uitvoering van een overeenkomst, waaronder mede ter handhaving van de algemene voorwaarden van Nassau Festival;
 • voor het beheer van haar klantenadministratie;
 • voor marketingdoeleinden, zoals het gericht informatie verschaffen over aanbiedingen, evenementen en festivals, die door of in opdracht van Nassau Festival worden georganiseerd, bijvoorbeeld via mailings per e-mail of per mobiele telefoon (SMS/EMS/MMS-berichten) of per gewone post;
 • ter verbetering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld via enquêtes);
 • ter registratie van bezoekersgegevens van (onderdelen van) haar Website;
 • ter uitvoering van marktonderzoek en data analyse waarbij Nassau Festival de gegevens ook kan verrijken met andere data
 • ten behoeve van het verbeteren van de diensten voor de doeleinden zoals hierboven genoemd; en
 • ter verbetering en beveiliging van de Website.
 • het maken van opnames tijdens evenementen (voor commercieel gebruik alleen na toestemming), waarvoor bij het kopen van ene ticket en het bezoeken van een evenement middels de Algemene Voorwaarden Bezoekers en Huisregels Bezoekers, toestemming is verkregen.

 

Je gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

 

DELEN VAN GEGEVENS MET DERDEN

Wij kunnen je gegevens delen met de aan Nassau Festival gelieerde ondernemingen en aan partijen die wij inschakelen bij de uitvoering van onze dienstverlening, zoals hiervoor toegelicht. Daarbuiten verstrekken wij geen gegevens aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Nassau Festival zal buiten voornoemde gevallen geen persoonsgegevens verstrekken aan partijen in andere landen.

 

Gelieerde ondernemingen 

Aan Nassau Festival gelieerde ondernemingen zijn onder andere (doch niet beperkt tot): Apenkooi Brand Activation B.V. h.o.d.n. Playground, DGTL B.V. en Apenkooi Events B.V.. Met deze gelieerde ondernemingen kunnen wij je persoonsgegevens delen.

 

Derden

Nassau Festival maakt voor de uitoefening van haar dienstverlening gebruik van derden (bewerkers). Deze derden treden uitsluitend in opdracht van Nassau Festival op. Dit Privacy Statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij als bewerker voor Nassau Festival optreden. Deze partijen worden in dit Privacy Statement aangeduid als ‘Derden’.

 

BEWAARTERMIJNEN

Nassau Festival bewaart jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor het uitvoeren van het doel waarvoor we deze hebben verzameld. We bewaren jouw persoonsgegevens maximaal 10 jaar vanaf het laatste moment dat er een interactie is geweest met jou. In sommige gevallen kan het voorkomen dat we jouw persoonsgegevens langer bewaren vanwege een wettelijke plicht waar wij aan moeten voldoen.

 

JOUW RECHTEN

Je kan je gegevens altijd opvragen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan je zelf je account bij onze ticketpartner aanpassen. Ten tweede kan je via info@nassaufestival.com een verzoek indienen om je gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kan je een e-mail sturen naar Nassau Festival via info@nassaufestival.com.

 

NIEUWSBRIEF

Nassau Festival stuurt je nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden van onze producten en diensten. Hiervoor kun je je afmelden via de instellingen op de website.

 

Verder wordt onderaan elke e-mail, SMS, EMS of MMS bericht, die je van Nassau Festival (of aan haar gelieerde Websites dan wel opdrachtnemers) ontvangt, de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van Nassau Festival (of aan haar gelieerde ondernemingen en Websites dan wel opdrachtnemers) geen informatie meer ontvangt.

 

BEVEILIGING

Nassau Festival besteedt veel aandacht aan de beveiliging van jouw gegevens. Alleen personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de systemen waarop de gegevens van gebruikers zijn opgeslagen. Nassau Festival heeft verschillende beveiligingsmaatregelen genomen om de veiligheid van jouw gegevens te garanderen, zo werken we met beveiligde systemen en toegangscodes.

 

COOKIES

“Cookies” zijn kleine tekstbestandjes die informatie verzamelen over het surfgedrag van de bezoekers van de websites. Nassau Festival maakt gebruik van deze cookies om onze dienstverlening te optimaliseren en jou zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op onze websites verwijzen we je graag naar het cookiebeleid op onze websites.

 

WIJZIGINGEN

Nassau Festival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Nassau Festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Bij aanzienlijke wijzigingen van dit statement word je op de hoogte gebracht via een e-mail.

 

Versie: 16 februari 2017

 

COOKIE STATEMENT

Nassau Festival maakt gebruik van analytische cookies om te kunnen begrijpen op welke manier de Website wordt gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers en om de website steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

 

Ook kunnen cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

 

Daarnaast maakt Nassau Festival gebruik van sociale plug-ins, om bezoekers de mogelijkheid te geven direct een concert of festival te delen met vrienden via Facebook, Instagram of Twitter. Op deze plug-in is de privacy policy van Facebook, Instagram en Twitter van toepassing, deze kun je vinden op hun website.

 

WIJZIGINGEN

Nassau Festival behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Cookie Statement. De gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig zelf het privacybeleid van Nassau Festival te bestuderen ten aanzien van wijzigingen. Bij aanzienlijke wijzigingen van dit statement word je op de hoogte gebracht via een e-mail.

 

Versie: 16 februari 2017

iLost logo